જાણો શું છે વિશ્વ સિકલ સેલ દિવસ અને શા માટે ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ સિકલ સેલ દિવસ-2024

વિશ્વ સિકલ સેલ દિવસ-2024ની થીમ : વિશ્વ સિકલ સેલ દિવસ દર વર્ષે 19 જૂને ઉજવવામાં આવે છે. સિકલ સેલ એક આનુવંશિક રોગ છે જે માતાપિતા પાસેથી બાળકોમાં ફેલાય છે. આમાં, લાલ રક્ત કોશિકાઓમાં ઓક્સિજનની ઉણપ હોય છે અને કોશિકાઓનો આકાર ગોળાકાર થતો નથી. જેના કારણે આ કોષ અડધા ચંદ્ર કે સિકલ જેવો દેખાય છે. તેથી … Read more