અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024: પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેર, આ રહી ઈન્ટરવ્યુ તારીખ 19 મી જૂન 2024 

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ( AMC ) દ્વારા ગાર્ડન સુપરવાઈઝર પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. Ahmedabad Municipal Corporation ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024 … Read more

ONGC માં ડોક્ટર ભરતી 2024: 262 વિવિધ ડોક્ટરની પોસ્ટ માટે ભરતી જાહેર, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 23 મી જૂન 2024

ONGC માં ડોક્ટર ભરતી 2024

ONGC માં ડોક્ટર ભરતી 2024: ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (ONGC) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. ONGC Doctor ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. ONGC માં ડોક્ટર ભરતી 2024 … Read more

બેંક ઓફ બરોડા માં નવી ભરતી 2024: 627 વિવિધ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ, અહીંથી કરો અરજી

બેંક ઓફ બરોડા માં નવી ભરતી 2024

બેંક ઓફ બરોડા માં નવી ભરતી 2024: બેંક ઓફ બરોડા ( BOB ) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. BOB ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. બેંક ઓફ બરોડા માં … Read more

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024: આરોગ્ય શાખા દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે ભરતી, પગાર પણ ₹ 15,000 થી શરુ

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : જામનગર મહાનગરપાલિકા આરોગ્ય શાખા હસ્તક નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ વિવિધ પોસ્ટ માટે 11 માસ માટે કરાર આધારિત ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. Jamnagar Municipal Corporation ભરતી 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે … Read more

Gujarat Police Recruitment : ગુજરાત પોલીસ ભરતી અંગેનું મહત્વનું અપડેટ્સ, આ ઉમેદવારો માટે ખાસ કામના સમાચાર

Gujarat Police Recruitment

Gujarat Police Recruitment Updates : ગુજરાત પોલીસ ભરતી પ્રક્રિયા માટે અરજી કરવાની રહી ગઈ હોય એવા ઉમેદવારો માટે ફરીથી સારા સમાચાર આવી ગયા છે. આગામી દિવસોમાં આવા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. Gujarat Police Recruitment 2024 Gujarat Police Recruitment 2024 updates, Police Bharti : ગુજરાત પોલીસ ભરતી અંગે મહત્વનું અપડેટ આવી ગયું છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા ધોરણ 12ના … Read more

GSSSB CCE પરીક્ષા મોકૂફ રાખવા અંગે : તારીખ 20,21,27,28 એપ્રિલ અને 04,05 મે

GSSSB CCE પરીક્ષા મોકૂફ રાખવા અંગે

GSSSB CCE પરીક્ષા મોકૂફ રાખવા અંગે : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની જાહેરાત ક્રમાંક 212/202324, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ 3 (ગ્રુપ A તથા ગ્રુપ B)ની પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 01-04-2024ના રોજથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. GSSSB CCE પરીક્ષા મોકૂફ રાખવા અંગે મંડળ દ્વારા આયોજીત સદરહુ પરીક્ષા કાર્યક્રમની તારીખ 20,21,27,28 એપ્રિલ 2024 અને … Read more

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024-25: ભરતી પ્રક્રિયાનું અંદાજીત સમયપત્રક

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024-25

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024 : લોકરક્ષક તથા પો.સ.ઈ. ભરતીના ઉમેદવારો પરીક્ષાની તૈયારીનું આગોતરૂ આયોજન કરી શકે તે માટે પરીક્ષાનું અંદાજીત સમયપત્રક આ સાથે મુકવામાં આવે છે. આ અંદાજીત સમયપત્રક છે, જુદા જુદા કારણોસર તેમાં ફેરફાર થઇ શકે છે. આ પણ ખાસ વાંચો: જમ્યા બાદ ચાલવાથી થતા ફાયદાઓ માટલાનું પાણી પીવાના ફાયદા ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2024-25 … Read more

રેલવે પોલીસ ભરતી 2024 , 10 પાસ માટે સરકારી કાયમી નોકરીનો મોકો , પગાર પણ ₹ 21,700 થી શરુ

રેલવે પોલીસ ભરતી 2024

રેલવે પોલીસ ભરતી 2024 : રેલ્વે પોલીસ ફોર્સ (RPF ) એ કોન્સ્ટેબલ, સબ ઇન્સ્પેકટર પોસ્ટ માટે ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારો 14/05/2024 પહેલા ઓનલાઈન અરજી કરે છે, Railway Police Bharti 2024 વિશે વધુ વિગતો ભરતી માહિતી જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. … Read more

SSC Bharti 2024 : સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન ભરતી 2024, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07 મે 2024

SSC Bharti 2024

SSC Bharti 2024 : સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી 2024 માટે SSC નોટિફિકેશન 2024 પ્રકાશિત કર્યું છે. લાયક 12પાસ થી ગ્રેજયુએટ ઉમેદવાર નોટિફિકેશન વાંચો અને SSC ભરતી 2024 ને સત્તાવાર વેબસાઈટ દ્વારા લાગુ કરો. SSC ભરતી 2024 ની વધુ વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, ખાલી જગ્યાની વિગતો, લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી ફી અને કેવી રીતે … Read more

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 : સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) એ યંગ પ્રોફેશનલ પોસ્ટની  ભરતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન પ્રકાશિત કરી છે.લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ જોઈ શકો છો જેમ કે મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો. દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 સંસ્થાનું નામ સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ … Read more