દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 : સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) એ યંગ પ્રોફેશનલ પોસ્ટની  ભરતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન પ્રકાશિત કરી છે.લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ જોઈ શકો છો જેમ કે મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો. દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2024 સંસ્થાનું નામ સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ … Read more