ગૌતમ અદાણી કરશે મોટું કારનામું, અદાણી ગ્રુપ ગ્રીન એનર્જીમાં કરશે 100 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ

ગૌતમ અદાણી અદાણી ગ્રુપ ગ્રીન એનર્જી

અદાણી ગ્રૂપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું જૂથ ઊર્જા સંબંધિત પ્રોજેક્ટ્સમાં $100 બિલિયનથી વધુનું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. આ રોકાણનો એક ભાગ ગ્રીન એનર્જી ઉત્પાદન માટે જરૂરી તમામ મુખ્ય ઘટકોના ઉત્પાદન માટે ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ પર પણ ખર્ચવામાં આવશે. ગૌતમ અદાણી અદાણી ગ્રુપ ગ્રીન એનર્જી અદાણી ગ્રૂપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું … Read more