શું તમે પણ ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપેલ છે, તો આ સરળ રીત થી ચેક કરો તમારું રિજલ્ટ

સૌ પ્રથમ  અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લો – gseb.org

HSC રિઝલ્ટ 2024’ પર ક્લિક કરો. લિંક સ્ક્રીન પર જોવા મળે છે.

Enter the 6-digit seat number 6-આંકડાનો સીટ નંબર એન્ટર કરો

પ્રોવિઝનલ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભમાં પ્રિન્ટઆઉટ મેળવો

GSEB ધોરણ-12ના પરિણામો-2024ને લગતી તારીખ તથા સમય અંગે ટૂંક સમયમાં એક અધિકૃત નોટિફિકેશન ઈશ્યુ કરશે.